Diagnostyka choroby Alzheimera
metodą jednej kropli krwi.

PROBLEM

Choroba Alzheimera (AD) jest jedną z głównych przyczyn otępienia w podeszłym wieku i może wystąpić u każdego człowieka.

Przewiduje się, że w 2020 roku w Polsce z opieką nad pacjentami dotkniętymi AD związanych będzie ponad 1,1 mln osób, a pośrednie i bezpośrednie koszty tej opieki będą sięgały 10 mld zł rocznie. Odpowiednio wcześnie wykrytą chorobę Alzheimera (nie później niż w trzecim z sześciu stadiów) można skutecznie leczyć.

Obecnie wykorzystywane metody diagnozowania AD, takie jak pozytonowa tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, są jednak drogie i nie mogą objąć dużej populacji. Tymczasem choroba Alzheimera ma szansę wystąpić u każdej osoby w podeszłym wieku, dlatego potencjalnymi kandydatami do badań w kierunku AD są wszyscy ludzie powyżej 30 roku życia.

ROZWIĄZANIE

Droplet, czyli “kropelka”, to przyrząd zaprojektowany z myślą o wykrywaniu wczesnych objawów choroby Alzheimera metodą jednej kropli krwi. Daje szansę na objęcie diagnostyką szerokiej populacji, co pozwoli rozpocząć leczenie odpowiednio wcześnie i ograniczyć społeczne oraz ekonomiczne koszty związane z opieką nad osobami chorymi na AD. Metoda jest nieinwazyjna.

Dzięki Dropletowi, test w kierunku Alzheimera można wykonać przy okazji innych, rutynowych badań krwi, bez konieczności pobierania dodatkowej próbki od pacjenta. Ponadto, w przeciwieństwie do wspomnianych już metod diagnostycznych - rezonansu czy tomografii, do wykonania badania za pomocą Dropletu nie jest konieczny wysoko wykwalifikowany personel, co sprawia, że koszty są niższe. Cena samego urządzenia jest również znacznie niższa niż koszt zakupu sprzętu niezbędnego przy innych metodach diagnozowania AD.

TWÓRCY PROJEKTU

Projekt rozwijamy przy współpracy ze środowiskiem naukowym.

prof. dr hab.n.med.

Ryszard Maciejewski

dr inż.

Wojciech Surtel